Adab Dalam Thariqah Siddiqiyah Syadziliyah (Tamat)

Karawang, Aktual.com – Dalam kitab Ad-Durar An-Naqiyah karangan Abu Al Fadl Sayid Abdullah Bin Muhammad Siddiq Al Ghumari RA dikemukakan bahwa seorang murid wajib menghormati kaum muslimin 투명이미지.

Dalam perbagulan di masyarakat umum, seorang murid hendaklah mengedepankan kejujuran dan tawadhu, tidak berangan-angan pada siapapun, tidak pula mempunyai perasaan takut kepada orang lain 기가바이트 스마트 매니저 다운로드.

Berbuatlah sesuatu yang bermanfaat bagi kaum muslimin dan senang memberikan kebaikan bagi mereka sebagaimana menyenangi datangnya kebaikan untuk dirinya sendiri sesuai dengan sabda Nabi SAW :

لاَ يُؤمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

Artinya: “Tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri”[HR:Bukhari dan Muslim] 파이썬 라이브러리.

Apabila seorang murid dapat memelihara tatakrama tersebut di atas serta melanggengkannya dengan yakin dan tulus, niscaya dia akan mendapatkan dari Allah SWT setiap apa yang ia cita-citakan Download the Industrial Safety Article.

Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semua.

[Deden Sajidin]

(Andy Abdul Hamid)

aktual.com