Kemerdekaan yang Sesungguhnya

“Kemerdekaan yang Sesungguhnya”, oleh: Maulana Syeikh Dr. Yusri Rusydi Jabr Al Hasani (Kairoh, Mesir)